Wat is Human to Human?

Wat is Human to Human (H2H), en hoe gaan we dit toepassen in de hedendaagse business?

 

Human to Human inplaats van Business to Business of Business to Consumer!

De welbekende termen; Business to Business (B2B) en Business to Consumer (B2C) zijn voor ons allemaal wel bekend en duidelijk. Ongetwijfeld heeft u al gemerkt dat u geen zaken meer doet met bedrijven, maar vaak met directe aanspreekpunten en hiermee ook personen. Gezonde relaties ontstaan toch met de mensen waarmee we het meeste persoonlijke contact hebben? We zijn toch allemaal mensen? Waarom zullen we dan op een andere manier met elkaar moeten communiceren als dit ook gewoon als mensen kan? Daarom is er nu: Human to Human!

Om een stukje communicatie theorie weer naar boven te halen:

”De termen B2B en B2C werden bedacht om bepaalde doelgroepen te segmenteren. Uiteindelijk is er een onbegrijpelijke taal gecreëerd om communicatie te verstrekken over producten en diensten. Dit resulteert in ruis. Ruis is de oorzaak waardoor de boodschap onduidelijk, half of helemaal niet binnenkomt.”

Als online ondernemers of marketeers willen we natuurlijk de meest relevante doelgroep aantrekken tot onze producten en diensten. De laatste jaren is daarom engagement (betrokkenheid en interactie) belangrijker geworden dan het totaal volume dat we kunnen bereiken. Uiteindelijk zullen betrokken prospects betalende klanten worden.

En dat willen we toch?
 

Human to Human

Van mens tot mens dus. Organisaties hebben geen emoties, mensen wel. In organisaties is pas sprake van emotie wanneer een partij zich persoonlijk betrokken voelt en de tweede partij hierop reageert met zijn persoonlijke mening. Wij, mensen willen uiteindelijk deel uitmaken van iets dat groter is dan wijzelf. Hierin willen we een bepaald gevoel evenaren, opgenomen worden in de menigte of groep en ook begrepen worden. Ook is het totaal menselijk om fouten te maken en hier in de toekomst van te leren. Een enorm bekende situatie waarin we ons allemaal kunnen herkennen: Iets zeggen zonder er over na te denken wat hiervan de gevolgen zijn. We herstellen dit in de toekomst en houden rekening met de gevolgen die een (onduidelijke) boodschap kan hebben. Wanneer we dit relativeren naar ons, worden we herinnerd aan de groep waar we immers allemaal bij willen horen. Mensen.

Toepassing

Natuurlijk is het van toepassing dat we vanuit onze functie de formaliteit uitstralen die we bedrijfsmatig moeten of willen uitstralen, maar tegelijkertijd elkaar ook als mens behandelen. Communicatieregels zoals de non-verbale en verbale communicatie én uitstraling zullen altijd toon houden en deel uitmaken van de ervaring die we creëren met elkaar. In 9 van de 10 online winkels zien we dan ook duidelijk dat ‘U’ verdwijnt en ‘je’ of ‘jij’ hiervoor in de plaats komt. Ook maakt software of code het mogelijk een bezoeker (met een gebruikersaccount natuurlijk) aan te spreken bij zijn of haar naam. Door bijvoorbeeld de benaderingswijze te gaan personaliseren voelen mensen zich betrokken en gebonden met het bedrijf waardoor ze sneller geneigd zijn om de aankoop te voltooien. We zouden het eigenlijk allemaal moeten doen!

Opvallen

Opvallen in de massa is meer dan toonaangevend zijn of trends zetten. Dit zou het overigens onmogelijk maken voor nieuwe start-ups zonder (hoog) marketing budget om op de markt actief of herkent te worden. In 2017 kunnen we ons zodanig ontwikkelen op verschillende sociale media kanalen waardoor we onze doelgroep kunnen binden aan een product of dienst. Want als jij jou bezoekers of klanten kan vinden, kunnen zij dat ook. Je moet alleen opvallen..

Specifieke doelgroepen die zich aangesproken, betrokken en gewild voelen zijn meer en meer betrokken bij jou product of dienst. Door middel van onderstaande tips kan je hier slim op inspelen!

  • Vermijd ruis. Hou je boodschap simpel.
  • Schrijf in begrijpelijke taal en communiceer naar een mens.
  • Herkenning zorgt voor inter- of deelactie(s) op uw bericht
  • Denk als jou ideale klant, en verplaats je hier ook in.
  • Deel en praat mee met wereldwijde ervaringen, hierdoor schep je een beter beeld bij jou klant.
  • Vertaal jou marketingstrategie naar de uiteindelijke klantervaring, en de optimalisatie hiervan.
  • Gebruik dus de sociale en digitale middelen die je tot je beschikking hebt. Je doelgroep reageert hierop, en word hier enthousiast van!

 

Dus..

Communicatie hoeft dus niet ingewikkeld, spannend of prikkelend te zijn. We moeten elkaar interesseren en betrekken bij de uitingen die we dagelijks dan wel wekelijks of maandelijks publiceren op het wereld weide web.

Hou het simpel, en echt. Dit snappen we allemaal, [su_color_text]dát is Human To Human.[/su_color_text]

Recente blogs

Leave a Comment