Disclaimer

Disclaimer voor unique-design.nl
Unique Design B.V. (Kamer van Koophandel: 75396815), hierna te noemen dienstverlener, verleent u hierbij toegang tot unique-design.nl.

Unique Design B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Unique Design B.V. spant zich in om de inhoud van unique-design.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op unique-design.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Unique Design B.V.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op unique-design.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Unique Design B.V. Voor op unique-design.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Unique Design B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ryan van Brunschot Beheer B.V., Unique Internet Group B.V., Unique Design B.V. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Unique Design B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.